Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Soubor změn č. I.A1 ÚP Olomouc << Územní plán Olomouc << Územní plánování << O městě

Feedback