Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: IV. Aktualizace územně analytických podkladů (2016) << Územně analytické podklady << Územní plánování << O městě

Feedback