Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Komise pro kulturu a cestovní ruch << Odborné komise << Samospráva

Feedback