Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Komise bytová << Odborné komise << Samospráva

Feedback