Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Výkres záměrů na provedení změn v území << Územně analytické podklady (2008) << Územně analytické podklady << Územní plánování << O městě

Feedback