Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Sociální pojištění << Živnostenské podnikání << Podnikatelé

Feedback