Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Jednotné kontaktní místo << Živnostenské podnikání << Podnikatelé

Feedback