Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Vzdělání a lidské zdroje << Profil města, statistiky << Profil města a informace pro investory << Podnikatelé

Feedback