Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Detašovaná pracoviště << Telefonní seznam << Magistrát

Feedback