Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Detašovaná pracoviště << Pracoviště magistrátu << Magistrát

Feedback