Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. << Povinné informace << O městě

Feedback