Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Životní situace << Odbor živnostenský << Odbory magistrátu << Magistrát

Feedback