Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Náplň činnosti << Odbor živnostenský << Odbory magistrátu << Magistrát

Feedback