Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Kontakty << Odbor majetkoprávní << Odbory magistrátu << Magistrát

Feedback