Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Odbor << Odbor sociálních věcí << Odbory magistrátu << Magistrát

Feedback