Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Doklady osobní << Potřebuji vyřídit

Feedback