Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Školství a profil pracovních sil << Profil města a informace pro investory << Podnikatelé

Feedback