Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Výbory Zastupitelstva města Olomouce << Zastupitelstvo města << Samospráva

Feedback