Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Školení pro pedagogy << Dejme šanci přírodě

Feedback